In de ALV, die werd gestart met een inspirerende presentatie van Wil Sijstermans Van Rd4 over de leerpunten uit de corona-crisis, stemden de leden ook in met de begroting en het instellen van een ISWA-fonds ten behoeve van de detachering van mensen uit de branche naar ISWA. De vergadering was het eerste officiele optreden van Wendy de Wild, die sinds 1 is aangetreden als directeur.

Jaarplan 2021: verbinden naar de toekomst