In 2019 sloot de NVRD een partnerschap met Hekkelman advocaten. Dit heeft geleid tot een aantal interessante factsheets, zoals bijvoorbeeld de factsheet over privacy, afvalscheiding op scholen en de Omgevingswet. Ook werden een aantal veelgestelde juridische vragen beantwoord.

Aan het partnerschap met Hekkelman advocaten is een aantal ledenvoordelen verbonden. Zo biedt Hekkelman een helpdesk aan voor korte juridische vragen. Dit zijn vragen die binnen het tijdsbestek van een uur telefonisch of per e-mail beantwoord kunnen worden. Leden van de NVRD kunnen een helpdeksvraag bij Hekkelman neerleggen tegen een uurtarief van EUR 120,-.

Voor juridische advisering die verder gaat dan een helpdeskvraag, wordt voor de leden van de NVRD een korting van 5% op de gebruikelijke uurtarieven gerekend. Daarnaast worden de kantoorkosten van 6% niet in rekening gebracht, met uitzondering van ‘out of pocket’ kosten. 

Zowel bij helpdesk vragen als bij het inwinnen van juridisch advies geldt: geef aan dat u lid bent van de NVRD en dat het gaat om een vraag rond afval of beheer openbare ruimte. Dan kunnen de advocaten van Hekkelman de afspraken rond het partnerschap op uw dossier toepassen.