In deze Leidraad (zie link onderaan de tekst) wordt onder andere op hoofdlijnen aangegeven welke stappen doorlopen moeten worden voor een zorgvuldige besluitvorming. Tevens geven wij voor verschillende varianten (bijv. gemeente zamelt met een eigen dienst in, een overheidsbedrijf zamelt in) inzicht in enkele vraagstukken met betrekking tot de verschillende rechtsgebieden.

Mocht u daadwerkelijk aan de slag willen met afvalscheiding op scholen, dan adviseren wij u de gedetailleerde versie van de Leidraad te raadplegen. Voor leden van de NVRD is de gedetailleerde versie van de Leidraad op aanvraag beschikbaar. Leden kunnen hiervoor contact opnemen met de NVRD via e-mailadres post@nvrd.nl (graag in het onderwerp vermelden: Leidraad afvalscheiding op scholen).

Link naar de Leidraad (basis versie)