Gemiddeld 8% van het totale restafval per persoon in Nederland bestaat uit luiers. 92,5% hiervan belandt met het restafval in de verbrandingsoven. Het recente Tauw rapport in opdracht van het Ministerie van I&W beschrijft de knelpunten en oplossingen voor het sluiten van de keten voor luiers en incontinentiemateriaal. De conclusie van publieke en gemeentelijke afvalorganisaties is: laten we als keten niet langer op elkaar wachten.

Want partijen in de keten wachten vooral op elkaar. Het rapport bevestigt wat de NVRD namens haar leden (gemeenten en publieke afvalorganisaties) al riep: het gescheiden inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal om te worden gerecycled is goed mogelijk in Nederland, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Een van de oplossingen is het invoeren van producentenverantwoordelijk op nationaal niveau. Dat betekent dat producenten van luiers en incontinentiemateriaal verplicht worden mee te betalen aan het circulair maken van hun producten. Wij als NVRD roepen het Rijk daarom nogmaals op om de regie te nemen over de invoering en de werking van een UPV voor luiers en incontinentiemateriaal.

Meer recyclingcapaciteit

Ook juicht de NVRD het stimuleren en creëren van meer recyclingcapaciteit toe. Gemeenten en hun inzamelbedrijven zijn bereid om gescheiden in te zamelen als dat leidt tot meer recyclingcapaciteit.  

Meer gescheiden inzameling

Gemeentelijke en publieke afvalbedrijven zijn zeer bereid om zich hard te maken om gescheiden inzameling te faciliteren. Van belang is wel dat de producenten de extra kosten voor gescheiden inzameling dragen volgens het principe van productenverantwoordelijkheid en dat de markt of het Rijk kan garanderen dat er meer recyclingcapaciteit komt.

Klik hier voor de verkenning