In maart van dit jaar neemt Maarten Goorhuis afscheid van de NVRD. Hij gaat van zijn hobby zijn beroep maken en treedt in dienst van de Stichting Pieterpad.

Maarten is in 1999 bij de NVRD gestart om de rol van NVRD-leden in de nieuwe inzamelstructuur voor AEEA te gaan coördineren. Vanuit die positie heeft hij sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van de belangenbehartiging door de NVRD op dit onderwerp, zowel in de richting van producentenorganisaties als richting beleidsmakers (ministeries), politiek (Tweede Kamer) en andere stakeholders. Dit werkterrein heeft hij gaandeweg uitgebreid naar andere UPV-dossiers zoals verpakkingen en statiegeld. Voor veel leden was hij lange tijd het gezicht op deze onderwerpen.

Ook heeft hij het internationale netwerk van de NVRD tot ontwikkeling gebracht door middel van actieve bijdragen aan zowel ISWA als MWE. Maarten is mede grondlegger geweest van het uitvoeringsprogramma VANG-HHA, waarin de NVRD vanaf 2015 een sleutelrol speelt. De eerste vier jaren van dit programma heeft hij de NVRD inbreng in VANG-HHA gecoördineerd.

De mensen die Maarten beter kennen, weten dat hij naast zijn werk voor de NVRD ook een leidende rol heeft in de organisatie van het Pieterpad. Vanaf april wordt dat zijn hoofdfunctie.