KetenInzameling en sortering vindt echter pas plaats op het einde van de keten. Voor een circulaire textielketen is het in de eerste plaats noodzakelijk dat nieuw textiel is geproduceerd met het oog op hergebruik, reparatie en recycling. Dit zorgt dat het na afdanking opnieuw gebruikt en uiteindelijk gerecycled kan worden.

LokaalWaar mogelijk moet het ingezamelde textiel lokaal verwerkt en verkocht worden. Tweedehands kledingwinkels, kringloopwinkels en circulaire ambachtscentra lenen zich daar bij uitstek voor en dragen vaak ook nog bij aan sociaal-maatschappelijke doelen, waardoor het mes aan twee kanten snijdt.

Uitbouwen inzamelingVersnippering in de inzameling is ineffectief en moet daarom worden voorkomen. Het huidige inzamelsysteem voor huishoudelijk textiel is een belangrijke pijler voor de toekomst. BKN en NVRD willen deze pijler in overleg met de producenten en andere stakeholders verder uitbouwen tot een samenhangend systeem waarmee we meer textiel van een zo hoog mogelijke kwaliteit opnieuw kunnen inzetten.

IngebakkenHet voortdurend verbeteren van de inzameling, hergebruik en recycling van textiel moet in het systeem ingebakken zijn, net als het stimuleren van circulair ontwerp. We onderschrijven daarom de recente aanbeveling van CBL en CPB voor een volledige financiële verantwoordelijkheid van producenten. Hiermee wordt ‘cherry-picking’ en externalisering van kosten voorkomen en ontstaat er een natuurlijke prikkel tot continue verbetering.

Download hier het manifest waarmee staatssecretaris Steven van Weyenberg vandaag wordt opgeroepen om de UPV zo in te richten dat deze maximaal bijdraagt aan de circulaire economie voor textiel.