De NVRD ontvangt signalen van haar leden dat partijen oud papier en karton hierdoor steeds vaker worden afgekeurd. Om hier zo nodig op in te kunnen spelen, willen we graag een beter beeld ontwikkelen van de reactie van de afnemers op de actuele marktsituatie. Signalen hierover graag naar Maarten Goorhuis via : goorhuis@nvrd.nl