In de marktconsultatie wordt aan producenten, leveranciers en andere – wellicht onverwachte – partijen gevraagd wat er momenteel al mogelijk is en hoe zij een circulaire minicontainer voor zich zien. Uitgangspunt voor een circulair product is dat de grondstoffen hun waarde behouden. Iedereen mag meedoen wat de kans op verrassingen wat betreft samenwerking, productontwerp en vormen van eigenaarschap vergroot. De marktconsultatie staat open tot 10 maart. Meer informatie over het project is ook te vinden via  www.nvrd.nl/circulair

Vervolgtraject Op basis van de marktconsultatie wordt het vervolgtraject vormgegeven. Hier kan dus nog geen duidelijkheid over worden verschaft. Wat wel duidelijk is, is dat betrokken partijen hun eerstvolgende aanbesteding voor minicontainers conform circulaire uitgangspunten willen doen. Het marktaandeel van de betrokken partijen is fors dus het is zeker de moeite om ook als marktpartij werk te maken van circulair. Op naar meer circulaire projecten De uitvraag naar circulaire minicontainers is de eerste stap om als gemeenten en publieke bedrijven actief in het afvalbeheer en beheer openbare ruimte, op te treden als ‘launching customer’ van circulaire producten. De NVRD gaat samen met betrokken leden en andere partijen ook aan de slag met bedrijfskleding en afvalbakken voor de openbare ruimte, in de hoop leden te inspireren om ook voor andere producten zoveel mogelijk richting circulair te gaan. De NVRD ondersteunt hierbij graag.