Door de markt te consulteren kan de aanbesteding van inzameling dan wel sortering en/of verwerking van (huishoudelijk) textiel geoptimaliseerd worden. Daarvoor is kennis nodig van actoren in de textielketen; gemeenten, samenwerkingsverbanden, publieke en private inzamelaars, sorteerders, verwerkers, recyclers etc. Wanneer die kennis bij elkaar komt, kan de textielmarkt, die sterk onder druk staat, een positievere impuls krijgen. Denk daarom mee aan oplossingen voor een optimale textielmarkt.

Rijkswaterstaat en de NVRD nodigen u van harte uit te reageren op de marktconsultatie.

Meer informatie over de marktconsultatie treft u hier aan. Publicatienummer is 241240.We zien uit naar uw reactie en hopen u ook te mogen verwelkomen op de marktdag die op 17 december wordt georganiseerd.