De afgelopen jaren heeft een verschuiving plaatsgevonden in het denken van Nederlanders over afval. Althans, dat is de conclusie die valt te trekken uit een onderzoek dat Maurice de Hond heeft gehouden. Nederlanders voelen zich meer verantwoordelijk voor hun gedrag in relatie tot afvalpreventie en afvalscheiden en zijn ook meer bereid om er offers voor te brengen in handelen of in geld. De Hond herhaalde zijn onderzoek via peil.nl uit 2012 in opdracht van de NVRD en tot zijn verbazing waren de verschillen erg groot. "Ik heb nog nooit gezien dat over alle bevolkingsgroepen zo een gelijkmatige beweging in de richting van verantwoorder omgaan met aspecten rondom afval en milieu is waar te nemen.  Normaliter zie je bij wijzigingen in een periode van vijf tot zes jaar als er verschuivingen zijn, niet dezelfde trend over de hele linie. Het lijkt er op dat de bevolking in haar opvattingen vooruit loopt op de politiek en bedrijfsleven."

Gemotiveerd tot scheiden

Ten opzichte van 2012 is bij de meeste van de 2500 ondervraagden iets gewijzigd aan het inzamelsysteem. Een verandering die 70 procent ook beoordeelt als een verbetering. Opvallend is de bereidheid om afval te scheiden. Die is in zes jaar met 13 procent toegenomen: 83 procent van de ondervraagden wil zoveel mogelijk afval gescheiden aanbieden. De toename zit vooral onder jongeren (jonger dan 30 jaar). De redenen om te scheiden liggen vooral bij de mensen zelf, zoals bijdragen aan een betere wereld. De redenen om te afval niet gescheiden aan te bieden, nemen af. Opvallend bij toename om afval te scheiden is dat de motivatie voor preventie maar weinig is gestegen. Een vijfde let op verpakkingen of ze gerecycled kunnen worden.

Sturing met geld

Inmiddels is 80 procent van de ondervraagden voor statiegeld op flesjes, blikjes of op beide. De irritatie over zwerfafval is toegenomen van 82 naar 91 procent, terwijl het aantal vervuilers is afgenomen. Zei 77 procent in 2012 nog “nooit” op de vraag of hij/zij wel eens iets op straat gooide, nu is dat 86 procent. Er is beduidend minder enthousiasme over beloningssystemen dan over statiegeld. 31 procent gaat daardoor niet meer scheiden en 16 procent laat het afhangen van het bedrag. Slechts 9 procent laat zich door een beloning dan wel overhalen om te gaan scheiden. Een belasting op plasticverpakkingen die niet gerecycled kunnen worden ziet een meerderheid wel zitten. 56 procent is voor een belasting van 10 cent voor niet-recyclebare verpakkingen

Ja/Ja-stikker niet automatisch een succes

64 procent vindt dat er een Ja/Ja-stikker ingevoerd moet worden. De waarde van deze mening voor het eigen gedrag is wel wat merkwaardig. 62 procent heeft nu geen stikker op de brievenbus, dus ook geen nee/nee-stikker. Wordt de Ja/Ja-stikker ingevoerd, dan zal slechts 35 procent die ook gaan opplakken.

Bron: Afvalonline

Het gehele onderzoek wordt komende week beschikbaar gesteld aan leden van de NVRD