Gemeenten en apothekers kunnen onderling afspraken maken over de service die gemeenten aan apothekers willen bieden als het gaat over het al dan niet kosteloos ophalen van medicijnafval bij de apothekers. Bij deze laatste optie zullen gemeenten de apothekers als inzamelpunt voor medicijnen van huishoudens moeten aanwijzen. De keuze hiervoor ligt bij de gemeenten. Ingezameld medicijnenafval bij apothekers is namelijk bedrijfsafval waarvoor gemeenten geen wettelijke verantwoordelijkheid hebben. Soms kiezen apothekers er zelf voor om uit oogpunt van service aan de klant niet-gebruikte medicijnen weer terug in te nemen. Aangezien wij beseffen dat dit ook lokaal een onderwerp is dat met veel emotie gepaard gaat, roepen we gemeenten op om in ieder geval in gesprek te gaan met de apothekers binnen hun gemeente zodat de communicatie over het dichtstbij zijnde inzamelpunt afgestemd wordt, ongeacht welke keuze daarbij gemaakt wordt. Doel is dat het voor de burger duidelijk is. Nu heeft de branchevereniging voor apothekers KNMP recent een aantal voorbeeldbrieven  gepubliceerd waarin apothekers hun gemeente vragen om de medicijnen die zij inzamelen kosteloos op te halen. Mocht u zo’n brief ontvangen dan is het goed om te weten dat u zelf bepaalt hoe u de (KCA-)inzamelstructuur in uw gemeente inricht en rekening moet houden met de afvalstoffenwetgeving met betrekking tot bedrijfsafval. Uiteraard is het goed het gesprek aan te gaan om in ieder geval de communicatie over het dichtstbij zijnde inzamelpunt op elkaar af te stemmen en eventueel verdere afspraken te maken.