Route medisch afval Medisch afval, ook als het gaat om kunststoffen verpakkingen, hoort niet bij het PMD. Naalden, injectiespuiten en medicijnen kunnen consumenten doorgaans in een speciale bak bij de apotheek inleveren. Als dat niet mogelijk is, hoort dit afval bij het klein chemisch afval (KCA), volgens de regels en de faciliteiten die de gemeente hiervoor biedt. Medisch afval dat geen naalden, injectiespuiten of medicijnen bevat, hoort bij het restafval. Dan gaat het bijvoorbeeld om infuuszakken.

Klanten inlichten Door voor deze ontwikkeling aandacht te vragen bij de branchevereniging van apotheken en apothekers KNMP, hoopt de VA de bewustwording van de juiste wijze van afdanken van het materiaal te vergroten. De VA vraagt zorginstellingen, zoals apothekers en ziekenhuizen, hun klanten bij het verstrekken van medische materialen te informeren over de manier waarop ze deze moeten afdanken na gebruik. Hiermee moet verontreiniging van PMD met stoorstromen worden tegengegaan en het aantal prikincidenten worden beperkt.