In het peiljaar 2019 behaalden 36 gemeenten de VANG-doelstelling van maximaal 100 kg restafval per inwoner, de toepassing van diftar lijkt hierbij een belangrijke succesvoorwaarde. In het peiljaar 2019 zijn voor het eerst ook circulaire indicatoren opgenomen waarbij gekeken is naar de vraag hoeveel van het ingezamelde materiaal ook daadwerkelijk terugkomt in de keten.

Het volledige analyserapport van de benchmark is te vinden op www.benchmarkafval.nl