Vanaf 1 januari 2023 wordt de Singe-Use Plastics richtlijn (SUP) in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. In de SUP-richtlijn worden een aantal criteria geschetst waarlangs bepaald wordt of producten en/of verpakkingen wel of niet binnen de reikwijdte van de regelgeving voor wegwerpplastics komen te vallen. Dit wordt beïnvloed door het volume of het aantal porties dat een verpakking bevat. In de regel geldt dat verpakkingen met een kleiner volume of een klein aantal porties eerder wordt gezien als een wegwerpplastic.

Het ministerie van IenW heeft vrijdag 16 december 2022 een brief gestuurd waarin er meer duidelijkheid wordt gegeven over de reikwijdte van de SUP-richtlijn. Dit geldt onder andere voor flexibele verpakkingen. Voor de flexibele verpakkingen van snoep- en chips wordt een bovengrens van 3 liter gehanteerd. Voorheen was dit 2 porties. Voor de vormvaste verpakkingen blijft de grens van 2 porties bepalend.  Rijkswaterstaat heeft een brochure gemaakt voor gemeenten en gebiedsbeheerders over de UPV die geldt voor single-use plastics. Deze vind je hier. Aankomend jaar zal aan de hand van zwerfafvaldata van voedselverpakkingen worden geëvalueerd of deze volumegrenzen volstaan.Recyclingdoelstelling drankenkartonsIn dezelfde brief informeert het kabinet ons over de wettelijke vaststelling van een recyclingdoelstelling voor drankenkartons. Het kabinet is voornemens om dit per 1 juli 2023 in te laten gaan. Aanvankelijk zou dit al per 1 januari 2023 zijn. De conceptregeling ligt nu voor bij de Europese Commissie, waardoor er een zogenaamde ‘standstill’ wordt aangehouden. Vandaar dat de doelstelling pas later vastgesteld kan worden.