De combinatie van krapte op de arbeidsmarkt, vakanties en extra uitval door corona-besmettingen speelt op steeds meer plaatsen in het land op. Diverse leden van de NVRD hebben inmiddels maatregelen moeten nemen in verband met een personeelstekort.

Vakantie, iedereen kijkt ernaar uit. Echter is deze periode voor veel sectoren vaak ook een uitdagende tijd als het aankomt op personele bezetting. Nu vakanties samenvallen met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt en extra uitval in verband met corona-besmettingen, ontkomen veel gemeenten en inzamelaars er niet aan om met maatregelen te komen. “Wij verwachten dat er nog meer gaat worden afgeschaald de komende weken”, aldus NVRD directeur Wendy de Wild.De planners puzzelen erop los, uitzendbureaus worden ingeschakeld en waar het kan springt het kantoorpersoneel bij. Gemeenten en inzamelaars zetten alles op alles om de impact op de afvalinzameling zo veel mogelijk te beperken. Ondanks deze inspanningen kan het deze zomer voorkomen dat afval minder vaak of op een ander moment zal worden opgehaald. Een gebruikelijke eerste stap is het afschalen van de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft) van één keer per week naar één keer per twee weken.Krapte op de arbeidsmarktZowel landelijk als regionaal neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe en ook onze sector ervaart hier de gevolgen van. Om de impact van deze krapte zo veel mogelijk te beperken is er onder andere aandacht voor landelijke wervingscampagnes, nieuwe technologische ontwikkelingen en intensievere samenwerkingen met scholen en andere opleidingsinstituten.