Met deze nieuwe harde lockdown tot 19 januari brengen we het meldpunt@nvrd.nl weer actief onder jullie aandacht. Op dit meldpunt kunnen leden en andere belanghebbenden terecht met hun vragen, knelpunten of uitdagingen rondom afvalinzameling en beheer openbare ruimte. De NVRD wil zo een landelijk beeld krijgen om waar nodig een signaal af te kunnen geven aan ketenpartners maar ook aan partijen zoals het RIVM, de Rijksoverheid, de VA en de Veiligheidsregio’s. Ook de komende kerstweken monitoren we iedere werkdag de meldingen die binnenkomen en ondernemen we waar nodig actie. Het crisisteam verpakkingen staat stand-by voor als er vanwege deze lockdown nieuwe problemen ontstaan. Immers als vereniging van een vitale sector staan we ook de komende weken voor jullie klaar. Voor meer informatie is er het dossier Corona op de website. Dit dossier zullen we uiteraard de komende tijd verder gaan actualiseren.

Inzamelen en verwerken van afval wederom aangemerkt als vitale en maatschappelijke taak.