Dat is de nieuwe aangescherpte focus van het VANG-HHA uitvoeringsprogramma 2021 – 2025. Om tot nog betere recycling te komen heeft het programma twee speerpunten: 1. De focus blijft liggen op het nog beter scheiden van restafval; 2. Het verbeteren van de kwaliteit van ingezamelde deelstromen. Daarnaast kijkt het programma ook naar mogelijkheden om de hoeveelheid afval te beperken door waar mogelijk in te zetten op preventie.

Wat kun je de komende tijd verwachten van het VANG-HHA programma?

  • Er wordt algemene kennis en ondersteuning aangeboden die gericht zijn op integrale strategieën en systemen van afvalinzameling, communicatie en gedragsbeïnvloeding
  • Er is een koplopergroep preventie gestart waarin gemeenten tips en tricks delen over hoe zij huishoudelijk afval proberen te voorkomen. Samen met deze koplopergroep en ter ondersteuning van alle gemeenten wordt een menukaart afvalpreventie opgesteld zodat gemeenten op verschillende niveaus aan de slag kunnen met preventie
  • Om de diensten en producten van het vernieuwde VANG programma zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de VANG-ambities én bij de wensen en behoeften van gemeenten wordt een infoqûete uitgezet om gemeenten te bevragen over de gewenste ondersteuning de komende jaren. De infoqûete kunt u in juni verwachten.
  • Ondertussen wordt er een VANG-academie opgericht. Hierin worden gemeenten volgens een vast format ondersteund bij het verbeteren van de kwaliteit van gescheiden ingezamelde deelstromen. Gestart wordt met het lesprogramma voor textiel waarna andere stromen volgen.

 

Kijk voor meer informatie op de vernieuwde website: www.vang-hha.nl en Klik hier voor de nieuwsbrief