Een belangrijke toevoeging aan de concept aanbestedingsstukken van de NVRD is dat inschrijvers twee typen circulaire minicontainers gelijktijdig mogen aanbieden. Uit de marktgesprekken is gebleken dat zelfs wanneer het gaat om EMVI aanbestedingen met een behoorlijk aandeel kwaliteit, de markt er toch vaak voor kiest om de goedkoopste en daarmee vaak de lichtste container aan te bieden. De prijs is immers uiteindelijk doorslaggevend wanneer containers van verschillende inschrijvers gelijk scoren op de kwalitatieve weging.

De leden van Midwaste werken met verschillende inzamelsystemen, zoals achterladers en grabbers. De circulaire minicontainer moet voor beide inzamelsystemen toepasbaar zijn. Het is maar de vraag of lichter ook daadwerkelijk duurzamer is. In de aanbesteding van Midwaste kunnen inschrijvers van de mogelijkheid gebruik maken om gelijktijdig een lichte én een zwaardere container aan te bieden. Of een type container waarop de inschrijver een langere garantie kan bieden, want ook garantie is een onderdeel van de kwalitatieve weging. Beide containers van de inschrijver worden aan de hand van de gunningscriteria beoordeeld en de beste scorende container gaat door naar de eindronde. Midwaste hoopt hiermee de prikkel bij de markt weg te nemen om niet met de goedkoopste container maar met de container van de beste kwaliteit in te schrijven.