Om het grondstofverbruik te verminderen en afval zoveel mogelijk te beperken wil Nederland in 2050 volledig circulair zijn. Om dit te bereiken, moet ook de milieustraat zoals we die nu kennen op de schop. In het rapport ‘Milieustraat van de Toekomst’ schetst Modulo hoe een circulaire milieustraat eruit kan komen te zien.

In opdracht van Rijkswaterstaat was het Modulo-team bijna een jaar bezig. Voor het onderzoek bezochten zij milieustraten in verschillende gemeenten en spraken zij met medewerkers en wetgevers om in kaart te brengen waar de kansen liggen. Maar ook wat er anders kan. Drie haltes op weg naar een circulair ambachtscentrum  In het rapport presenteert Modulo een routekaart met drie verschillende haltes op de weg naar het verduurzamen van milieustraten. De eerste halte stelt dat het belangrijk is de basis op orde te hebben. Volgens de wet zijn milieustraten verplicht afvalstromen in achttien verschillende fracties te scheiden. Zorg voor een nette en goede fractie-aanduiding, dit stimuleert bezoekers om minder bij het grofvuil te gooien. Als dit op orde is, kun je als milieustraat extra stappen zetten. De tweede halte is gericht op het fijnmaziger inzamelen van grondstoffen. Nu wordt hout bijvoorbeeld ingezameld als A en B hout. Hier kan de milieustraat meer onderscheid in maken, bijvoorbeeld door hout aan te wijzen wat direct door een particulier her te gebruiken is, of naar een lokale meubelmaker kan. Hiermee krijgen medewerkers op de milieustraat een belangrijkere rol, namelijk die van afvalcoach. Hoe moeten bezoekers de spullen scheiden? En wat kan er naar de kringloop? Als laatste halte wordt de milieustraat meer dan alleen een milieustraat. Michiel van Wickeren van Modulo zegt: "Een Circulair Ambachtscentrum moet een spiegel zijn van onze consumptiemaatschappij. Geen wijzend vingertje, maar wel een plek waar het gedrag bewust en onbewust wordt beïnvloed om duurzamere keuzes te maken. Een inspirerende plek waar je met schoolklassen langskomt voor educatie en een plek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt spullen uit elkaar halen en sorteren. En een plek waar de overheid samenwerkt met bedrijven en burgers om grondstoffen niet verloren te laten gaan". Ook bezig met het opzetten van een circulair ambachtscentrum? Eerder deelden wij dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook dit jaar subsidie beschikbaar stelt. Meer hierover lees je hier.