Er is gekozen voor een oplossing waarbij bezoekers zich vanaf 1 mei voor een tijdsslot van een kwartier kunnen inschrijven voor een bezoek aan de milieustraat. Aan de hand van kentekens wordt gecontroleerd wie er toegang krijgen. Voor het maken van afspraken is er uiteindelijk gekozen voor een online-tool. Het sturen op bezoekersstromen heeft een positief effect. Het aanbod aan bezoekers is gelijkmatig verdeeld over de dag en er ontstaat een snellere doorstroming omdat bezoekers overal bij kunnen.

Via deze link kunt u het uitgebreide artikel lezen.