De derde dinsdag van september. Prinsjesdag. Sigrid Kaag overhandigde, als zittend minister van Financiën, de miljoenennota aan de Tweede Kamer. Wij lazen de Miljoenennota door en zijn blij om te zien dat het kabinet het komende jaar méér dan voorgaande jaren investeert in de Circulaire Economie. De meest opvallende verschuivingen en keuzes hebben wij uiteengezet.

In de Miljoenennota presenteert het kabinet de (financiële) beleidskeuzes voor het komende jaar.

Over het algemeen valt het op dat het kabinet in 2023 extra middelen uittrekt voor de Circulaire Economie. Wij zetten de belangrijkste keuzes op een rij:

  • €1 mln extra voor klimaatneutraal en circulair inkopen en aanbesteden
  • €2.3 mln extra voor een circulaire ketenaanpak oplopend tot maximaal €8.1 mln in 2026
  • €6,6 mln voor een stimuleringsprogramma recycling
  • €1 mln extra (structureel €4 mln per jaar) voor kunststof- en textielrecycling
  • €48 mln voor verduurzaming van bestel- en vrachtvervoer
  • De subsidieregeling voor Circulaire Ketenprojecten wordt uitgebreidt naar grotere ketendoorbraakprojecten. Hiervoor is € 300.000,- vrijgemaakt
  • €2 mln minder voor de stimulering van CO2-reducerende maatregelen op het vlak van recycling, biobased kunststoffen en textiel

Momenteel beperkt de informatie zich nog enkel tot de financiële keuzes die dit kabinet maakt. Hoe zij deze keuzes uitwerken in concreet beleid wordt op een later moment duidelijk. Een belangrijk moment hiervoor is de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en EZK. Deze vindt eind november plaats.Wij zijn benieuwd hoe het kabinet deze voornemens de komende jaren concreet maakt. Wij blijven het ministerie gevraagd en ongevraagd voorzien van het perspectief van de gemeentelijke en publieke afvalinzamelaars.