Over de gescheiden afvalinzameling bij scholen en KWD-bedrijven meldt de minister dat ze het niet wenselijk vindt dat er wordt afgezien van gescheiden inzameling omdat het te duur is. Ze verwelkomt dan ook de initiatieven van onder de andere de NVRD om hierin verandering aan te brengen. Zelf zal ze in het LAP de beleidsregels voor afvalscheiding bij bedrijven zo aanpassen dat het op een laagdrempelige manier helder wordt wat er verwacht wordt. Met ingang van 2023 zal de inzameling van verpakkingen ook bij scholen en bedrijven onder de producentenverantwoordelijkheid vallen en dus door het bedrijfsleven gefinancierd gaan worden.

Met de matrassenfabrikanten zegt de minister een akkoord te hebben bereikt over een vrijwillige producentenverantwoordelijkheid, waarmee matrassen die bij consumenten vrijkomen worden ingezameld en gerecycled. Het doel is om de recycling van matrassen te laten stijgen van 35% in 2020 naar 75% in 2028. Hiertoe wordt onder meer een inzamelsysteem bij verkooppunten en milieustraten opgezet. Het systeem moet met ingang van 2021 operationeel zijn. De NVRD gaat met het ministerie en de producenten in gesprek over de werking van dit systeem.

Lees hier de hele brief: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/10/verzamelbrief-met-diverse-onderwerpen-voor-het-ao-circulaire-economie-van-16-april-2020