Daarnaast is het de bedoeling dat een onafhankelijke voorzitter het gebrek aan vertrouwen tussen de Raamovereenkomstpartijen (het ministerie van IenW, Afvalfonds Verpakkingen en VNG) te herstelt. Verder roept de motie het VNG-bestuur op om de ambtelijke als bestuurlijke inzet op dit dossier te verhogen.

De motie bevatte ook een deel waarin wordt opgeroepen om de huidige recycledoelstellingen van 52 procent substantieel te verhogen. Ook zou de staatssecretaris de afspraken en vergoedingen na 2022 in wet- en regelgeving moeten vastleggen om continuïteit van de inzameling en recycling van kunststof verpakkingen te kunnen garanderen. Daarnaast moet het bedrijfsleven met financiële prikkels worden gestimuleerd om recyclaat toe te passen in hun producten en ervoor zorgen dat verpakkingen die op de markt worden gebracht ook daadwerkelijk recyclebaar zijn.

De Raamovereenkomstpartijen hebben tijdens een bestuurlijk overleg op 18 juni afgesproken de zomerperiode te benutten om gezamenlijk conceptafspraken te formuleren op de onderwerpen regie op de kunststofketen, recyclingdoelstellingen, diftar en bestrijding van zwerfafval. Na de zomer wordt duidelijk hoe het verder gaat met het verpakkingendossier.