Het is een belangrijk gegeven dat bijvoorbeeld oud papier, GFT, glas en textiel niet nagescheiden kunnen worden. Samen vormen zij qua gewicht veruit het grootste aandeel afval dat huishoudens produceren. Met de doelstelling die gemeenten hebben om steeds meer afval als grondstoffen in te zetten, is het gescheiden inzamelen van deze stromen dus onontbeerlijk. Met machines kunnen plastics, metalen en drankenkartons van het weinige restafval worden gescheiden dat overblijft. Sommige gemeenten kiezen voor deze methode. Bijvoorbeeld omdat ze een goede nascheidingsinstallatie hebben, of omdat er veel hoogbouw is en gescheiden inzameling hierdoor problematisch is. Anderen kiezen juist voor gescheiden inzameling van het PMD zodat consumenten direct bewust zijn van hoeveel verpakkingen zij gebruiken. Aanvullend wordt steeds vaker omgekeerd ingezameld, waarbij mensen hun restafval naar een wijkcontainer brengen. Dit leidt aantoonbaar tot meer gescheiden inzameling van alle stromen.

Keten sluitenNederland wil naar een circulaire economie in 2050. De markt komt hierdoor in beweging. Niet alleen gemeenten, afvalbedrijven en recyclers, maar ook steeds meer producenten hebben oog voor het sluiten van ketens en nemen hiervoor hun verantwoordelijkheid. Het Plastic Pact is hier een goed voorbeeld van. Deze ontwikkelingen, samen met nieuwe afspraken rond de Raamovereenkomst, zullen ervoor zorgen dat de uitval in de keten steeds minder wordt en brengen het sluiten van de plastic keten weer een stuk dichterbij.