Binnen het jaarthema ‘circulaire economie’ luidt de onderzoeksvraag: ‘Hoe versnellen we de transitie naar een circulaire metropool?’. Metropoolregio’s bieden namelijk zowel kansen voor economische groei en sociale ontwikkelingen, maar geven ook druk op hulpbronnen, capaciteitsvraagstukken en kwaliteit van leven. Ze zijn bij uitstek geschikt om de transitie naar een circulaire economie een boost te geven. De Nationale DenkTank zal tot ongeveer 2030 vooruit kijken. Door dit tijdsbestek kan de DenkTank zowel een visie als concrete oplossingen formuleren voor wat we nu kunnen en moeten doen om een circulaire regio dichterbij te brengen.

Gebruiksfuncties als uitgangspunt voor deelvragenDe deelnemers werken tijdens de oriëntatie- en analysefase van het onderzoek in vier teams aan afgebakende deelvragen van de onderzoeksvraag. Er zijn een aantal ‘gebruiksfuncties’ van een regio waar iedereen dagelijks mee te maken heeft: wonen, werken, eten/drinken en consumeren. Deze gebruiksfuncties worden als uitgangspunt genomen voor de deelvragen. Elk team zal hierbinnen kritieke succesfactoren onderzoeken, zoals de rol van verschillende stakeholders, mindset en gedrag, technologie en digitalisering en wet- en regelgeving.

Themapartners 2018“Een nieuwe DenkTank betekent ook weer een nieuwe groep themapartners”, zegt Eva Bik, directeur Stichting de Nationale DenkTank. “Zij maken het mogelijk om jaarlijks een Nationale DenkTank te organiseren. Ze denken mee, leveren inhoudelijke kennis en helpen om bedachte oplossingen daadwerkelijk te realiseren. Vol trots kunnen we aankondigen dat we dit jaar gaan samenwerken met naast de NVRD de volgende themapartners: Adessium Foundation, Goldschmeding Foundation, HVC, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), en in een consortium de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Haarlemmermeer”.

Nieuwe structurele partnersDe structurele partners leveren vanuit hun eigen expertise een belangrijke bijdrage aan het werk van de Nationale DenkTank en zijn een belangrijke gesprekspartner. “Wij geloven dat samenwerking leidt tot verrassende inzichten én uiteindelijk tot oplossingen voor maatschappelijke problemen. Met de start van de DenkTank 2018 voegen we Kennedy van der Laan, Stichting Elise Mathilde Fonds, BlueCity en Philips toe als structurele partners aan ons waardevolle netwerk”, zegt Eva Bik.

EindrapportOp 10 december is de eindpresentatie van het eindrapport. De deelnemers presenteren dan hun resultaten: concrete oplossingen die de transitie naar een circulaire regio gaan versnellen. Voorafgaand aan deze presentatie vindt er in de middag van 27 september het Expertforum plaats. Hier zullen de analyses en eerste bevindingen door de deelnemers worden gepresenteerd. De DenkTank gaat dan in gesprek met experts uit de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven, maar ook met ervaringsdeskundigen en andere relevante partijen.