De ideeën variëren van campagnes om consumenten meer bewust te maken over de effecten van hun aankoopgedrag, educatie voor kinderen over de circulaire economie tot lobby’s bij de overheid om wetgeving aan te passen die de circulaire economie belemmert. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om reparatie van producten te verbeteren; zowel aan de ontwerp als aan de gebruik-kant.

Vrijdag 26 oktober, worden er 10 ideeën gekozen. Daar zal de Denktank vanaf dan al haar energie insteken om deze verder uit te werken en zelfs waar mogelijk te starten met implementeren. Het doel is om voor 10 december partners aan boord te hebben die het idee zullen helpen vliegen en idealiter om de eerste pilots te hebben gedraaid.

Resterende programma oplossingsfase DenkTank

  • Week 29 oktober tot Eindpresentatie: verder uitwerken en starten met implementeren van de top 10 oplossingen (e.g., business case uitwerken, stakeholders aanhaken, implementatieplan opstellen)
  • Voortgangspresentatie 8 NovemberPitchavond van top 10 oplossingen 18.30-22.00 UvA Roeterseiland (Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam, gebouw C, zaal C0.01)
  • Voortgangspresentatie 15 November 19.00-21.00 UvA Roeterseiland (Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam, gebouw C, zaal C0.01)
  • Voortgangspresentatie 22 November 19.00-21.00 UvA Roeterseiland (Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam, gebouw C, zaal C0.01)
  • 10 December: Eindpresentatie 14.00-17.00 (uitnodiging en locatie volgen)