Maar voordat het zover is, moet er nog een hoop werk verzet worden. De ideeën worden iedere dag concreter, de business cases worden uitgewerkt en er is al een groot aantal partners uit diverse hoeken betrokken. Iedere oplossing wordt uitgewerkt door een team van minstens 2 DenkTankers. Dat betekent niet dat de andere DenkTankers niet betrokken blijven bij deze oplossingen; twee keer in de week gaan de teams in grotere groepen samenzitten om over de richting van de oplossingen na te denken.

De DenkTankers zijn niet alleen druk met het uitwerken van de oplossingen. Ook buiten de oplossingen om maken zij impact. Zo zijn zij bezig met het geven van workshops en trainingen. Dat was afgelopen week bijvoorbeeld een workshop in BlueCity over hoe je kan navigeren in de complexiteit van de transitie naar een circulaire economie. Ook was er een groep DenkTankers op bezoek bij het Ministerie van I&W om daar de oplossingen onder de aandacht te brengen. 10 december is de eindpresentatie in ARTIS waar de DenkTank haar 10 oplossingen zal presenteren. Tot die tijd werkt de DenkTank hard verder aan de oplossingen.