Met temperaturen van ruim 20 graden kunnen we met recht spreken van een nazomer. Toch zijn veel NVRD-leden nu al volop bezig met de winter die gaat komen. Het is de tijd van de zogeheten ‘vlootschouwen’, waarbij alles wat nodig is voor gladheidbeheer in de winter wordt gecontroleerd, nagelopen en geactualiseerd. Het gaat hierbij om zaken als het narijden en optimaliseren van de strooiroutes, het weghalen van obstakels, het functioneren van de gladheidmeldsystemen, het aanvullen van de zoutvoorraden, keuring van materieel en voertuigen en natuurlijk een laatste instructie aan het betrokken personeel.

Meer informatie over dit congres: www.gladheidcongres.nl