De NVRD staat voor chemievrije duurzame onkruidbeheersing. Dat chemievrij onkruidbeheer mogelijk is, hebben Nederlandse gemeenten de afgelopen jaren aangetoond. Dit blijkt uit een onderzoek dat de NVRD vandaag publiceert.

Om de straten vrij te houden van onkruid wordt er meer geveegd, geborsteld en/of heet water gebruikt. Deze aanpak vergt meer inzet en is duurder. Ook is er extra communicatie nodig naar de burger. Preventief beheer door de buitenruimte slim in te richten en goed te onderhouden kan hierbij helpen. Duurzaam onkruidbeheer is het heden en de toekomst.

OnderzoekSinds 2016 is het verboden chemische middelen te gebruiken bij het bestrijden van onkruid op verhardingen. Uit het vandaag verschenen onderzoek ‘Grip op Onkruid’ blijkt dat duurzaam beheer mogelijk is, maar ook duurder is. Meer middelen, uren en dus budget zijn nodig. De onkruiddruk neem toe door het warme klimaat. Ook vergaat onkruid niet meer en blijven de wortelpakketten intact. Uit het onderzoek ‘Grip op Onkruid’ zijn lessen geleerd om het beheersbaar te houden. Beheervriendelijk ontwerp van de buitenruimte, communicatie over de beleving en goed veegbeleid zijn hierbij van groot belang.

Ontwerp buitenruimteMeer rekening houden met beheer tijdens het ontwerp van de buitenruimte. Minder obstakels en goede kwaliteit bestrating maakt het gemakkelijker om te beheren en verlaagt de onkruiddruk. Naast de technische kwaliteit kan bovendien ook gestuurd worden op de kwaliteit die bewoners ervaren. Meer sturen op beleving, voorlichting en communicatie richting bewoners over de situatie heeft een positief effect op de beleving van de kwaliteit. Verder is goed veegbeleid altijd de basis. Er zijn dus geen argumenten om terug te grijpen naar chemische bestrijdingsmiddelen. Ook al maakt het, naar verwachting tijdelijk, opheffen van het verbod dit mogelijk.

Lees hier meer over in het rapport ‘Grip op Onkruid’

Over de NVRD:De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.