De sessies gaan over landelijke ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van de SUP (Richtlijn Single Used Plastics), en over het delen van successen rondom monitoring en bronaanpak. Ook kijken we hoe we de aanpak van zwerfafval samen nog beter kunnen inbedden in beleid en uitvoering, en hoe we van elkaar kunnen leren.

Elke ochtendsessie (van 9.00 uur tot circa 11.00 uur) heeft een eigen thema. Deelname kan per thema, dus per dag. Iedereen is van harte welkom om aan meerdere ochtendsessies deel te nemen. Aanmelden gaat per afzonderlijke sessie. Klik hier voor meer informatie.