Gemeenten werken hard om de leefomgeving schoon te houden en bijplaatsingen te voorkomen. Er gebeurt al heel veel, maar dit kan effectiever.

Om bijplaatsingen te voorkomen wordt er vaak gekozen voor interventies die lang niet altijd het gewenste resultaat opleveren. Met een gestructureerde aanpak die begint met ‘de basis op orde’, kunnen bijplaatsingen effectief worden tegengegaan. Het rapport geeft u een goed beeld welke middelen, aanpak én toewijding nodig zijn om tot een effectieve aanpak van bijplaatsingen te komen.

Het rapport is opgesteld in het kader van het VANG programma op gezamenlijk initiatief van de NVRD, VConsyst en Waste Vision. Download het rapport hier.