Het maximaal toegestane vervuilingspercentage is verlaagd van 5 naar 3%. Het meetprotocol hiervoor wordt in de komende periode nog vastgesteld. Tot die tijd gelden de bestaande afspraken tussen de gemeente en de afnemer. Daarnaast blijkt dat de afspraken met gemeenten tussen PRN (voor het grafisch papier) en het Afvalfonds Verpakkingen (voor de verpakkingen van papier en karton) niet meer op elkaar aansluiten. Daardoor dreigt een deel van ingezamelde papier tussen beide systemen in te vallen. In een bijlage bij de deelnemingsovereenkomst heeft PRN aangegeven hoe hiermee in de praktijk wordt omgegaan.

De NVRD heeft bij het tot standkomen van de nieuwe deelnemingsovereenkomst een adviserende rol gespeeld naar VNG. Meer informatie over het PRN-systeem en de nieuwe deelnemingsovereenkomst is te vinden op https://prn.nl/prn-en-het-prn-systeem/voor-gemeenten/