Aangezien de inhoud van de overeenkomst niet met de NVRD was afgestemd, hebben we contact opgenomen met Stichting OPEN. Afgesproken is dat we alsnog in gesprek gaan over de aangedragen punten en de governance van de afspraken uit het actieplan 65%.

Mocht u nog vragen of opmerkingen over de overeenkomst hebben die we hierbij mee kunnen nemen voordat u de overeenkomst gaat tekenen, dan kunt u die sturen naar vandergrift@nvrd.nl.