In 2022 ontvingen 19 gemeenten subsidie voor het opzetten of verder ontwikkelen van een circulair ambachtscentrum. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat geeft daarmee de ontwikkeling van circulaire ambachtscentra in Nederland een flinke impuls.

Een circulair ambachtscentrum is een locatie of een netwerk waarbij partijen samenwerken aan het verminderen van afvalstromen door in te zetten op reparatie en hoogwaardig product- en materiaalhergebruik. Daarbij worden de functies van een milieustraat, kringloopwinkel en reparatiewerkplaats gecombineerd, waardoor spullen en materialen langer in gebruik blijven en onnodig verbranden wordt voorkomen. Ook zorgen deze plekken voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

22 aanvragen
In 2022 zijn er 22 aanvragen ingediend. In deze nieuwe gemeentelijke plannen moeten minimaal de vijf pijlers van een circulair ambachtscentrum (milieustraat, kringloop, reparatie, sociaal en onderwijs) samenkomen. Dit jaar is er nadrukkelijker gekeken naar de praktische uitvoerbaarheid, de mate waarin andere gemeenten betrokken zijn en hoe inwoners betrokken worden bij de realisatie. De aanvragen zijn beoordeeld door een onafhankelijke jury, bestaande uit leden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, Stichting Repair Café en de NVRD.

Naar een landelijk dekkend netwerk
De 19 partijen bij wie de subsidie is gehonoreerd, krijgen een subsidie van maximaal 50.000 euro. Bij 13 aanvragen gaat het om nieuwe plannen en bij 6 aanvragen gaat het om het verder ontwikkelen van ambachtscentra die al zijn opgestart. Sinds 2019 ontvingen al 90 gemeenten subsidie. De subsidie geeft een impuls aan de ambitie om een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra in Nederland te realiseren. Opvallend is dat vooral aangrenzende gemeenten van al deelnemende gemeenten aanvragen indienden. De circulaire ambachtscentra verspreiden zich duidelijk als een olievlek over het land richting een landelijk dekkend netwerk. Een mooie en belangrijke ontwikkeling!

Meer weten?
Wil je meer weten over Circulaire Ambachtscentra? Kijk dan op circulairambachtscentrum.nl