In 2022 namen wij het initiatief om een landelijk Traineeship Circulaire Economie op te zetten voor haar leden. De afgelopen periode heeft Leonie Reinders de rol van coördinator van het traineeship vervuld. Per 1 mei zal zij daarmee stoppen.

Zij heeft aangegeven dat het te uitdagend wordt om deze rol te combineren met haar functie als directeur van de LBBO. Leonie: “Ik heb veel plezier gehad met het vervullen van deze rol en het contact met de trainees en de NVRD-leden. Ook via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de prettige samenwerking.”

Met ingang van mei nemen Janneke Bolijn en Barbara Langendoen het stokje van haar over. Zij zijn in eerste instantie het aanspreekpunt voor de twee traineegroepen die momenteel deelnemen aan het traineeship.