Dat er niet wordt overgegaan tot implementatie in de Arbocatalogus betekent niet dat de leidraad geen waarde meer heeft. De nieuwe leidraad is gebaseerd op nieuw onderzoek (uitgevoerd door VHP Human Performances) en doet recht aan wijzigingen in de inzameling van huishoudelijk afval sinds het opstellen van de P90 norm. Kortom: het werken met de nieuwe leidraad betekent ook het werken met een leidraad die is toegespitst op de huidige situatie en gebaseerd op de nieuwste inzichten.

Inzamelbedrijven die willen werken met de nieuwe leidraad kunnen deze implementeren in de RI&E, uiteraard in overleg met de Ondernemingsraad. Omdat bedrijven gemotiveerd af kunnen wijken van de Arbocatalogus hebben de VA en de NVRD er vertrouwen in dat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) instemt met het werken met de nieuwe leidraad. Het gaat immers om een verbetering van de arbeidsomstandigheden ten opzichte van de huidige P90 leidraad. De ISZW kan hier vooraf echter geen uitspraak over doen. In het geval de ISZW inspecties uitvoert, zal beoordeling per individueel bedrijf plaatsvinden.

Het rapport en bijbehorende calculator worden door NVRD en VA verstuurd naar hun leden.