Tijdens de algemene ledenvergadering op het Jaarcongres in Maastricht is de ‘Stijl van het Huis’ gepresenteerd. Dit heeft er onder ander toe geleid dat alle middelen een nieuwe look en feel krijgen.