Met het oog op een circulaire toekomst en de belangrijke rol van milieustraten en circulaire ambachtscentra daarin, was het niet meer dan logisch om een NVRD expertgroep over deze thema's in het leven te roepen. De expertgroep gaat binnenkort van start.

De ontwikkelingen omtrent de inzameling van grof huishoudelijk afval volgen zich snel op. Voor veel leden staat het hoogwaardig verwerken of het hergebruik hiervan hoog op de beleidsagenda. De expertgroep milieustraten/circulair ambachtscentrum (met als afkorting MS/CA) zal zich richten op alle ontwikkelingen omtrent deze inzameling: van een milieustraat tot aan een circulair ambachtscentrum of een netwerk van circulaire initiatieven. 

Het is voor ons van belang dat een representatieve vertegenwoordiging van onze leden in deze expertgroep plaatsneemt. Bij het benaderen van de deelnemers hebben we dan ook gekeken naar de volgende criteria: grootte van gemeente (stedelijkheidsklasse), organisatievorm (gemeentelijke dienst/publiek bedrijf), locatie van gemeenten en het wel of niet hebben van een circulair ambachtscentrum.  

Mocht je vragen hebben over of input hebben voor deze nieuwe expertgroep dan kan je contact opnemen met Evelien Mertens of Caspar Bosch.  

Evelien Mertens

Senior Beleidsadviseur

Caspar Bosch

Trainee / Beleidsadviseur