Uitgangspunt bij het vormen van de strategie was om naar álle leden van de NVRD te luisteren: wat houdt hen bezig, hoe zien zij de ontwikkelingen om ons heen, hoe zien zij zich het beste bediend door ons, hun branchevereniging? Wat doen we goed, waar moeten we mee beginnen, en waarmee stoppen? Alle interviews en gesprekken, ledensessies, bestuurlijke brainstorm en de hoge respons op de enquête doet onze vereniging bruisen en borrelen. Het allerbelangrijkste uit alle gesprekken: de actieve verbinding van leden onderling. Dat is de essentie van onze vereniging. Dit is wellicht een cliché, maar clichés zijn dat niet voor niets. En na een jaar vol verbinding-beperkende maatregelen blijkt nog meer hoe graag NVRD-leden elkaar ontmoeten, spreken, informeren, en met elkaar samenwerken. Daarom is een aangepaste intensievere verenigingsstructuur onderdeel van de Meerjarenstrategie.

Waarde toevoegenHet roer van de NVRD gaat niet drastisch om. De NVRD blijft optreden als kennismakelaar, belangenbehartiger, ambassadeur en verbinder. Wel vraagt de wereld anno 2021 en verder, om andere accenten en meer slagkracht. De komende jaren gaan we aan de slag met de realisatie van ambities op de thema’s circulaire samenleving, schone en aantrekkelijke leefomgeving, goed werkgeverschap en publiek ondernemerschap. Hieraan willen we als NVRD waarde toevoegen.

Bekijk hier de strategie