Initiatieven waar levensduurverlening, hoogwaardig producent- en materiaalhergebruik en een duurzame samenwerking tussen kringloopbedrijf, milieustraat, repaircafé, makersplaats en/of opleidings- en trainingscentrum staan centraal.

Nieuwe plannenIn de nieuwe plannen moeten minimaal de vijf pijlers van een circulair ambachtscentrum (milieustraat, kringloop, reparatie, sociaal en onderwijs) samenkomen en moet de samenwerking met een of meerdere andere gemeenten vormgegeven worden. Ook gemeenten die al eerder een subsidiebijdrage hebben gehad kunnen deelnemen.

Plannen kunnen tot en met vrijdag 10 december 17.00 uur worden ingediend. Kijk voor meer informatie over de prijsvraag en de wijze waarop plannen kunnen worden ingediend op de website van circulaire ambachtscentra.