Op weg naar de circulaire economie van de toekomst kunnen gemeenten een belangrijke bijdrage leveren door het opzetten van een circulair ambachtscentrum. Via een volgende subsidieronde stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2022 in totaal 1 miljoen euro beschikbaar.

De best beoordeelde plannen krijgen een subsidie van maximaal 50.000 euro. De nieuwe ronde start begin september en is opnieuw (net als in 2021) ook voor gemeenten die in eerdere ronden al een financiële bijdrage hebben ontvangen.In 2019, 2020 en 2021 stelde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook al subsidies beschikbaar voor het opzetten van circulaire ambachtscentra. Zo zijn er inmiddels 74 gemeenten ondersteund en verspreiden de circulaire ambachtscentra zich als een olievlek over het land.Ga voor meer informatie en advies over de prijsvraag naar circulairambachtscentrum.nl. Ook vind je hier diverse praktijkvoorbeelden en onderzoeken.