Ook instrumenten als frequentie-verlaging of een minicontainer voor papier zijn onderdeel. De actualisatie zit vooral in de grotere voorspellende waarde van verschillende keuzes. De voorspellingen zijn gebaseerd op ervaringen die vergelijkbare gemeenten met dezelfde beleidskeuzes hebben bereikt.

Klik hier voor de tool.

Als het gebruiken van de tool vragen oproept, neem dan contact op met Koos van Dael, tel. 06-513 96369 en vandael@nvrd.nl