Op donderdag 25 januari, tijdens het eerste PMD én OPK congres van VANG Huishoudelijk Afval, zijn de nieuwe handboeken PMD en OPK gepresenteerd. De handboeken leren je meer over de afvalstroom in de gehele keten en geven inzicht in het verhogen van de kwaliteit en het voorkomen van vervuiling.

De handboeken leren je meer over de afvalstromen. Je krijgt achtergrondinformatie die je moet weten om goed aan de slag te gaan: wat is kwaliteit? Wat is het gemeentelijk belang en wat zijn de wettelijke kaders? Ook leer je de keten begrijpen én beïnvloeden. Je krijgt kennis over praktische instrumenten waarmee je kunt sturen op kwaliteit. Denk aan meten en monitoren, inzamelvoorzieningen, communicatie en gedragsverandering. En je leest meer over verwerking: wat gebeurt er met het afval wanneer het is ingezameld? En hoe is de manier van inzameling van invloed? Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de kwaliteit van afval. Dit handboek biedt je handvatten om die rol te pakken.

Hier alvast enkele tips die aan bod komen:

  • Blijf in contact met ketenpartners, zowel inzamelaars als verwerkers, en ook intern met bijvoorbeeld de afdeling handhaving. Samen kunnen jullie oplossingen vinden voor een verbeterde kwaliteit.
  • Zorg ervoor dat de inzamelmiddelen aansluiten op de behoeften van jouw inwoners. Over het algemeen geldt: hoe hoger het serviceniveau en hoe dichter bij huis, des te beter de kwaliteit.
  • Overweeg welke circulaire strategieën je kan toepassen bij het maken van keuzes.
  • Investeer in communicatie en gedragsverandering om de kwaliteit van gescheiden grondstofstromen te verbeteren.
  • Zet in op kwaliteitsafspraken in contracten en maak duidelijk hoe, wanneer en op welke manier je kwaliteit gaat meten en dit wordt teruggekoppeld.

Lees meer in het Handboek PMD.

Lees meer in het Handboek OPK.