Tot en met 2020 had VANG Huishoudelijk Afval als streefdoel: de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner terugbrengen tot onder de 100 kilo. Het is nu tijd voor een volgende stap! Van kilo’s restafval gaan we naar een percentage recyclebaar materiaal in het totale huishoudelijke afval.

Gemeenten zijn goed aan de slag gegaan met het streefdoel ‘de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner terugbrengen tot onder de 100 kilo’. De komende jaren moeten gemeenten echter hun focus verleggen van hoeveelheid restafval naar meer en schonere grondstoffen. Want helaas blijkt niet al het gescheiden afval geschikt voor recycling en wordt een deel alsnog verbrand. Ook ligt er vanuit Europa een nieuwe norm: in 2035 moet 65 procent van al ons afval gerecycled worden.

Als de grondstofstromen schoon zijn, is je bijvangst weinig restafval. Daarvoor moeten we grondstoffen beter scheiden van restafval, en daarnaast de kwaliteit van die grondstofstromen verbeteren.

Het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) ondersteunt gemeenten in deze aanpassing. Op de VANG-website vind je meer informatie over de nieuwe focus, een interview met Cees Riksen (RWS) en onze eigen Bas Peeters én een tool om te achterhalen hoe jouw gemeente nu scoort op de nieuwe doelstelling.

Vragen?
Kom dan op 21 maart naar de VANG-stand op het Gemeentelijk Grondstoffencongres 2024. Daar staat steeds iemand klaar om je verder op weg te helpen. Of ga voor handige hulpmiddelen naar de VANG-website.