Het handboek 'Regie op de textielketen' voor gemeenten heeft een update gehad. Dit handboek is samengesteld voor beleidsmedewerkers die afval en grondstoffenbeleid in hun takenpakket hebben.

Textielinzameling, recycling en de transitie naar circulair textiel. Het begint met het inzamelen van een schone stroom textiel om het goed te kunnen verwerken. Welke rol kan de gemeente hierin pakken? En hoe werk je goed samen met andere ketenpartners? In deze nieuwe versie van het handboek ‘Regie op de textielketen’ vind je concrete voorbeelden en perspectieven.