Bart van Oerle neemt de voorzittersrol van Frits de Haas over. Van Oerle is jaren bij een tweetal gemeenten verantwoordelijk geweest voor Informatiemanagement en Automatisering. Sinds kort heeft hij de overstap naar Meerlanden NV gemaakt. Van Oerle zal als voorzitter de visie en werkzaamheden van de commissie waarborgen. Een taak die tot voor kort uitstekend werd uitgevoerd door Frits de Haas.

Daarnaast wordt gewerkt aan een update van de STOSAG norm. Deze norm geeft standaarden die betrekking hebben op processen van informatie uitwisseling tussen ICT systemen. De afvalinzameling steunt op deze ICT systemen. Het bestuur van de NVRD heeft budget vrijgemaakt om deze update, en voortgang van de commissie, mogelijk te maken. Met deze update zal de STOSAG norm meer voldoen aan de huidige IT wensen en eisen.

Het derde punt waar de commissie op dit moment mee bezig is, is de inventarisatie van de stand van zaken rondom ICT in de branche. De NVRD en de commissie willen in kaart brengen van wat er speelt in de branche op het gebied van ICT. Met welke onderwerpen en uitdagingen zijn informatiemanagers op dit moment bezig. Binnenkort zal er een enquête uitgaan waarmee deze informatie wordt opgehaald. De resultaten worden vanzelfsprekend gedeeld.

Tot slot, heeft u vragen over; ICT, de nieuwe STOSAG norm, de Europese normering op het gebied van processen van uitwisseling van informatie tussen ICT systemen of andere IT gerelateerde zaken, dan kunt u terecht bij de commissie. De commissie ICT gaat als vraagbaak dienst doen voor de branche. Op de website van de NVRD komt een dossier ICT te staan, waar u deze informatie kunt terug vinden. Tot die tijd kunt u ons mailen, middelkamp@nvrd.nl & mertens@nvrd.nl .