Na de verkiezingen afgelopen maart zijn de kaarten in veel gemeenten opnieuw geschud. De portefeuille ‘afval’ komt dan ook op het bord van veel nieuwe wethouders te liggen. Wij helpen gemeenten, wethouders en raadsleden graag bij het vormen van afvalbeleid. Dit doen we onder andere met onze handige toolbox.

In de toolbox zijn antwoorden op diverse vragen te vinden. Zo vind je bijvoorbeeld onze Handreiking afvalbeleid gemeente, informatie over afvalscheiding op scholen en kennis over het VANG-programma.

Factsheet
We ontwikkelden ook diverse factsheets, voor diverse vraagstukken in gemeentelijk beleid:

  • Factsheet Diftar
  • Factsheet Luiers
  • Factsheet Effectieve aanpak van bijplaatsingen
  • Factsheet Handvatten gemeentelijk afvalpreventiebeleid
  • Factsheet Emissievrije afvalinzameling