Aangezien (een deel van de) NVRD leden vallen onder de cruciale beroepen en essentiële processen buiten de zorg, is de noodvoorraad van het Rijk van persoonlijke beschermingsmiddelen ook beschikbaar voor onze sector. Uiteraard geldt in de eerste plaats de reguliere zorgplicht van werkgevers.

In het belang van de veiligheid van het personeel zorgt een werkgever ervoor dat persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn. De werkgever zorgt zelf voor een eigen voorraad PBM's, waar medewerkers voor een periode van tenminste 30 dagen over kunnen beschikken. Is er echter sprake van schaarste (zoals in 2020 het geval was) en kan een werkgever aantonen dat eigen bevoorrading al 30 dagen niet meer mogelijk is door leveringsproblemen op de markt, dan is een beroep mogelijk op de noodvoorraad van het Rijk. De noodvoorraad van het Rijk bestaat uit niet medische mond-neusmaskers, medische mond- neusmaskers, half gelaatsmaskers (FFP2 en FFP3), handschoenen (Nitril), desinfecterende handgel, desinfecterende handspray, desinfecterende doekjes, spatbrillen en faceshields. Op de website van het Instituut Fysieke Veiligheid https://www.ifv.nl/Paginas/noodvoorraad-beschermingsmiddelen.aspx  staat nadere informatie over de wijze waarop u de middelen uit de bovengenoemde noodvoorraad kunt bestellen en verdere informatie kunt krijgen. De Programma Directie Covid19 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzoekt bedrijven uit de afvalsector, die in geval van nood van deze optie gebruik willen maken en een aanvraag doen, dit ook te melden aan de Programma Directie Covid-19, via: pdcovid-19@minienw.nl