Zondag 19 juni waren Wendy de Wild, directeur van de NVRD, en Peter Koppert, van textielondernemersorganisatie Modint, te gast bij het onderzoeksprogramma Pointer. Hier spraken zij over de gevolgen van de Uitgebreide ProducentenVerantwoordelijkheid (UPV) textiel voor Nederlandse gemeenten en publieke inzamelaars. Koppert beaamt dat de wettelijk gestelde doelen erg ambitieus zijn en dat samenwerking met de gemeentelijke inzameling nodig is.

Het Rijk heeft bij wet bepaald wat de doelen zijn die producenten moeten halen op het gebied van hergebruik en recycling van textiel. Hoe ze die doelstellingen gaan halen moeten de producenten nog bepalen. Los van de nieuwe rol voor producenten hebben en houden gemeenten de wettelijke plicht om textiel gescheiden in te zamelen. Dat betekent dus samenwerken om gezamenlijk tot een circulaire grondstoffenstroom te komen. De onduidelijkheid over hoe de producenten hun doelen willen halen, begint ontwikkelingen bij gemeenten en hun publieke inzamelbedrijven inmiddels in de weg te staan. Zij moeten vandaag al investeringskeuzes maken die invloed hebben op hoe gemeenten en inzamelaars in 2025 textiel inzamelen en verwerken. De grote hoeveelheden textiel die worden ingezameld door gemeenten zijn onmisbaar voor het realiseren van de doelstellingen.De harde recycle- en hergebruikdoelstellingen gelden vanaf 2025. Vanaf 2023 zijn producenten verplicht zich voor te bereiden en tot een passend inzamelsysteem en samenwerkingsmodel te komen. Wachten tot het Rijk in 2025 de doelstellingen gaat handhaven past niet bij de Nederlandse koplopersrol. Textiel is een van de meest vervuilende stromen en dat maakt dat we geen tijd te verliezen hebben om te komen tot betere inzameling, sortering, meer hergebruik en recycling. Modint gaf zondagavond aan graag de samenwerking met gemeentelijke inzamelaars te intensiveren. De NVRD is daar blij mee en verzilvert die toezegging graag op korte termijn om haar achterban te helpen.Want wat betekent de nieuwe realiteit voor gemeenten die reeds geïnvesteerd hebben in een textielsorteercentrum? Blijft de sociale werkvoorziening betrokken bij de inzameling en sortering van textiel, zodat deze mensen zinvol en belangrijk werk blijven doen? Directeur van het Zuid-Limburgse Rd4 Wil Sijstermans: “Wekelijks werken op ons textielsorteercentrum in Heerlen circa 100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met veel plezier en grote toewijding.”Investeringen in gemeentelijke ondergrondse of bovengrondse inzamelcontainers inmiddels uitgesteld en stagneren plannen rond het verbeteren van de inzamelsystematiek. Dirk Oud, Sr. medewerker Afval bij de gemeente Maastricht: “Is het wel zinvol om toe te werken naar een fijnmazige textielinzameling in de stad wanneer we niet weten welke rol de gemeentelijke inzameling zal spelen bij de UPV voor textiel? En wie betaalt deze fijnmazige textielinzameling dan? Onze inwoners of de producenten?” Hoe nu verder? Hoe komen we nu als keten samen tot een sluitende samenwerking om te voorkomen dat we textiel verbranden of storten? Dat is een opgave. “Samen gaan we sneller, én komen we verder”, stelt Bas Assink van Twente Milieu als voorzitter van de NVRD expertgroep Textiel. “Maar dan moeten we wel nu en samen in de benen komen, want de impasse nu leidt juist tot stagnatie”, aldus Wendy de Wild namens de gemeentelijke inzamelaars. “Wij zijn blij met de toezegging die Peter Koppert deed tijdens de uitzending van Pointer om de gesprekken te gaan intensiveren om zo meer snelheid te maken, kennis te delen en snel concreter te maken hoe we naar die circulaire textielketen gaan bewegen. Tijd voor actie!”De uitzending van Pointer beluisteren? Klik dan hier