Om heling en witwassen te bestrijden, werkt het ministerie van Justitie en Veiligheid aan een wetsvoorstel voor een Digitaal Opkopers Register (DOR). In het DOR dienen opkopers en handelaren verschillende categorieën tweedehands goederen en de personen die deze goederen aanbieden te registreren. Dit raakt ook onze branche. De registratieplicht geldt namelijk ook voor kringloopwinkels en en de kringloopcontainer op de milieustraat.

In mei dit jaar dienden wij, in samenwerking met Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN), een zienswijze in op het Besluit Digitaal opkopersregister en Digitaal opkopersloket. Deze zienswijze behaalde resultaat: alle kringloopbedrijven aangesloten bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) zijn sindsdien beperkt vrijgesteld van de registratieplicht. Echter is dit niet in elke gemeente het geval. Bovendien hebben veel gemeenten een kringloopcontainer op de milieustraat staan waar inwoners herbruikbare goederen kunnen inleveren. Momenteel is het nog onvoldoende duidelijk of hetgeen inwoners op de milieustaat inleveren van de registratieplicht is uitgezonderd.

Doelstellingen schuren
Wij vinden dat de BOR schuurt met de doelstellingen die de overheid heeft gesteld om meer producten (na reparatie) te hergebruiken. Gemeenten willen juist stimuleren dat hun inwoners ongebruikte spullen komen inleveren. Extra administratieve lasten, zorgen voor een hogere drempel. De bereidheid om spullen bij kringloopbedrijven en de kringloopcontainer op de milieustraat achter te laten zal aanzienlijk dalen als men daarvoor diverse persoonsgegevens moet laten registreren. Dit zal leiden tot minder hergebruik en daarmee minder levensduurverlenging.

Daarnaast biedt het huidige voorstel geen oplossing voor tal van initiatieven op het gebied van hergebruik; zoals doneerpleinen en weggeefwinkels. Deze initiatieven, die van groot belang zijn voor het realiseren van lokale, sociale en innovatieve circulaire doelstellingen, worden door de nieuwe regelgeving onbedoeld de nek omgedraaid. Wij roepen de overheid dan ook op om nogmaals het belang van de circulaire economie goed af te wegen tegen het belang van het voorkomen van heling en witwassen, en de onderlinge logica van wetgeving tussen departementen te bewaken.